วิธีการจัดดอกไม้ในห้องประชุม

Flower-meeting-room

การจัดดอกไม้ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกัน ซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะและประสบการณ์ เนื่องจากจะต้องใช้ดอกไม้ที่มีความแตกต่างกันในหลากหลายสี หลากหลายประเภท การไล่โทนสีให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งการนำดอกไม้ , ใบไม้ รวมทั้งวัสดุต่างๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบอันสวยงาม โดยทั้งหมดนี้ต้องมีความสัมพันธ์กัน

ดอกไม้ในห้องประชุม

อันดับแรกต้องดูขนาดของห้อง เพราะมันมีความแตกต่างกันในแต่ล่ะที่ เช่น ห้องเล็ก , ห้องใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากขนาดห้องของ ในแต่ละสถานที่ไม่อาจใช้ดอกไม้ตกแต่งห้องด้วยดอกไม้รูปแบบเดียวกันได้

  • ห้องขนาดเล็กและแคบ ไม่ควรใช้ดอกไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากจะทำให้ห้องมีขนาดเล็กลงไปอีก
  • ห้องขนาดใหญ่ ควรใช้ดอกไม้ขนาดใหญ่ หรือจะใช้ดอกไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน มาผสมรวมกันก็ได้เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุม สามารถมองเห็นความสวยงามของการดอกไม้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยสร้างความผ่อนคลายในการประชุมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  • องค์ประกอบอื่นซึ่งควรคำนึงถึง เช่น ความสูง – ต่ำของเพดาน โทนสีของห้องและพื้นห้องเป็นวัสดุประเภทใด ลวดลายในห้องเป็นแบบไหน

การจัดดอกไม้ทรงแนวนอน เป็นรูปทรงของการจัดดอกไม้อันให้ความรู้สงบ เคร่งขรึม อีกทั้งเอกลักษณ์ความโดดเด่นของการจัดทรงนี้ ก็คือส่วนที่ยาวออกไป ควรจะยาวกว่าส่วนเด่นของจุดศูนย์กลาง เป็นจำนวน 1 เท่าครึ่งถึง 2 เท่า โดยภายใต้รูปทรงของการจัดดอกไม้ทรงนี้ คือ ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งนับจากเส้นศูนย์กลางจะต้องเท่ากัน การจัดดอกไม้ทรงแนวนอน เหมาะสำหรับจัดเป็น Center บนโต๊ะประชุม เนื่องจากแนวเส้นด้านนอนของการจัดดอกไม้รูปแบบนี้ ไม่เกะกะสายตาผู้ชม เมื่อถูกนำมาวางอยู่ระหว่างผู้นั่งทั้ง 2 ด้าน สำหรับการจัดดอกไม้ทรงแนวนอนควรเลือกใช้ดอกไม้สีอ่อน และต้องดูมีน้ำหนักสมดุลเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

หลักทั่วไปในการจัด

  • หน้าที่กับประโยชน์ใช้สอย ก่อนจัดคุณควรทราบความต้องการในการจัดก่อนว่า จะใช้ในงานอะไร จะจัดวางที่ไหน เช่น กลางโต๊ะ , มุมโต๊ะ , ชิดผนัง เป็นต้น
  • สัดส่วน เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการจัดดอกไม้ โดยดอกไม้ที่จัดเสร็จแล้วจะออกมาดูดีหรือไม่ จะดูตรงจุดนี้ โดยถ้าจัดออกมาไม่สมดุล ก็จะไม่สวย
  • ความสมดุล คือ ทั้งซ้าย-ขวาจะต้องเท่ากัน หรือ 2 ข้างไม่เท่ากันก็ได้ หากแต่หนักไปทางใดทางหนึ่ง โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดเป็นหลัก
  • การเลือกสีอย่างกลมกลืน โดยสีก็จะให้ขนาดที่แตกต่างกัน เช่น สีกลาง , อ่อน จะให้ความนุ่มละมุน ส่วนขนาดดอกก็มีทั้งใบใหญ่ – ใบเล็กเป็นต้น