ความสำคัญและประโยชน์ในการจัดดอกไม้

Flower-arrangements-

การจัดดอกไม้ จัดว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง โดยคำว่าศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ศิลปะในการจัดดอกไม้ จึงเป็นศิลปะของความงามซึ่งมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันโดดเด่น สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี โดยการจัดดอกไม้แบบไทย มีความหมายซ่อนอยู่ในทุกแง่มุม พูดง่ายๆ คือ การนำดอกไม้ , ใบไม้หรือส่วนต่างๆ มาจัดให้เกิดความสวยงามและแลดูเป็นงานศิลป์ เช่น กลีบดอกไม้ , เกสรดอกไม้ , กลีบเลี้ยง ตลอดจนส่วนอื่นๆ อีกมากมาย มาประดิษฐ์ให้เกิดความงาม จากการใช้ทักษะ , ความรู้ -ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์

ดอกไม้ประดับ มีความจำเป็นต่อมนุษย์มาอย่างเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่ปัจจัย 4 เท่านั้น หากแต่ยังต้องการจัดสภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัยให้เกิดความร่มรื่น เป็นระเบียบ ดูแล้วเจริญหูเจริญตา มีความสวยงามน่าอยู่อีกด้วย เช่น มีการจัดสวน , ตกแต่งอาคาร , สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งยังถูกนำมาใช้ในงานมงคลและอวมงคลต่างๆ

การจัดดอกไม้ ต้องมีการเลือกพร้อมจัดองค์ประกอบของดอกไม้ และ ใบไม้ ให้เป็นไปตามที่คุณออกแบบเอาไว้ก่อนหน้า เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพราะงานศิลปะชิ้นนี้ มนุษย์เสพย์สมด้วยการ ‘มอง’ เป็นหลัก

ประโยชน์ของงานจัดดอกไม้

  • ใช้จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา
  • ประดับตกแต่งสถานที่ เช่น บนโต๊ะรับแขก , โต๊ะอาหาร เป็นต้น
  • ประดับอาคารสถานที่และประดับตกแต่งมุมห้อง
  • ใช้ในพิธีงานมงคลสมรส
  • ใช้ในพิธีงานบวช
  • ใช้ในพิธีงานศพ

การตัดดอกไม้

การเตรียม , การคัดเลือก รวมทั้งการดูแล เหล่าดอกไม้ที่ได้มา มีความสำคัญต่อการจัดดอกไม้เป็นอย่างมาก ถ้าทำได้อย่างถูกวิธี ก็จะทำให้การจัดดอกไม้เป็นไปตามต้องการ เนื่องจากความสวยงามที่ดีในการจัดดอกไม้ ไม่ได้เกิดจากราคาของดอกไม้เท่านั้น

การเตรียมความพร้อมของดอกไม้และใบไม้ ก่อนจะนำไปจัด จะต้องมีการดูแลรักษาอย่างบอบบาง พยายามหยิบ, สัมผัส ส่วนก้านหรือส่วนแข็ง โดยดอกไม้จะต้องเลือกดอกใกล้บาน เพราะดอกตูมจะไม่ดูดซึมน้ำ มันจะเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็ว หากแต่ความจริงแล้ว ยังมีดอกไม้บางชนิดใช้ดอกตูมหรือดอกเพิ่งบาน โดยตรงนี้คุณต้องใช้ประสบการณ์ในการสั่งสมเอา ตัดก้านโดยใช้มีดที่คมหรือกรรไกรตัดดอกไม้โดยเฉพาะ ด้วยการตัดให้เฉียง 45 องศา เพื่อให้ดอกไม้ดูดซึมน้ำได้มาก รวมทั้งตัดก้านให้ยาวกว่าที่ต้องการใช้ เมื่อตัดออกมาแล้ว คุณ ต้องจุ่มก้านลงในน้ำทันที โดยให้ก้านจมน้ำประมาณ 1 นิ้ว วางดอกไม้ไว้ให้มันได้พักผ่อน นอกจากนี้ให้นำใบไม้ตัดแล้ว วางไว้ในภาชนะใส่น้ำเย็น วางในที่ร่ม